Képviselői válasz 5.
TÁJÉKOZTATÁS

Minden országgyűlési képviselő válaszát nyílt levelünkre
nyilvánosságra hozzuk
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja
Tisztelt ÉSZ-Érdekvédő SZülők!

Köszönöm a megkeresésüket, engedjék meg, hogy az Önök által felvetettekre az alábbi tájékoztatást adjam.
Az ápolást végzők támogatása, családjaik szociális biztonságának erősítése kiemelt célkitűzés. Több eddigi intézkedésünk irányult arra, hogy a hozzátartozóikat ápoló személyek munkájukat kedvezőbb feltételek között végezhessék.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az ápolási díjnak három típusát szabályozza, az ápolási szükséglet függvényében emelkedő összegű alap, emelt, és kiemelt ápolási díjat. A kiemelt ápolási díj a legnagyobb ápolási szükséglettel rendelkező családtagokat ápolók számára 2014. január 1 -jétől került bevezetésre, emelt összegű ápolási díjhoz képest 8850 Ft-tal magasabb, 53 100 Ft-os összegben. 2017. január 1-jétól további 5%kal nőtt az ápolási díj összege, így az alapösszegű ápolási díj összege jelenleg bruttó 31 000 Ft, az emelt összegű ellátás bruttó 46 500 Ft, míg a kiemelt ápolási díj bruttó 55 800 Ft.
Az otthonápolás foglalkoztatási jogviszonnyá alakításának lehetőségét jó ideje vizsgáljuk. Bár egy ilyen jellegű intézkedés jelentős előrelépés lehet a hozzátartozójukat ápoló személyek társadalmi megbecsülése terén, számos kockázatot is hordoz.
Az otthonápolás foglalkoztatási jogviszonnyá alakítása munkajogi szempontból dilemmákat vet fel, tekintettel arra, hogy az ápoló és az ápolt között egy sajátos, elsősorban bizalmi elven működő, rokoni viszony áll fenn. A bizalmi elven működő rokoni viszonyhoz nehezen illeszthetőek a foglalkoztatásból következő élethelyzetek (pl. foglalkoztató kijelölése, szabadság, napi munkaidő), továbbá nem értelmezhetőek és végrehajthatóak a foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó olyan fogalmak, mint például a helyettesítés és felmondás.
A foglalkoztatási jogviszony kialakítása során elengedhetetlen lenne számos kiegészítő szabály bevezetése, amelyek az ápolást-gondozást végzőnek és a foglalkoztatóiknak is adminisztrációs többlet terhet okoznának.
Meggyőződésünk, hogy a családtagjaikat gondozó, ápoló hozzátartozók megbecsülésre méltó feladatot teljesítenek. Erőfeszítéseik elismerésére, nehéz élethelyzetük könnyítésére azonban álláspontunk szerint nem az ápolási díj foglalkoztatási jogviszonnyá alakítása a legmegfelelőbb eszköz.
Az ápolást végzők és családjaik számára könnyebbséget elsősorban az ápolási tevékenységhez kapcsolódó juttatás összegének megemelése, illetve az egyéb biztosítási alapú ellátásokhoz való hozzáférés lehetővé tétele jelentené. E célkitűzések a foglalkoztatási jogviszonnyá alakítás nélkül is véghez vihetőek.
Amint azt a fentiekben is olvashatta az ápolási díj összege 2017. január 1 -jétől emelkedett és a tervek szerint 2018. január 1 -jétől további emelésére kerül sor.
Az ápolási díjhoz a társadalombiztosítás keretében is kapcsolódnak kedvezmények, hiszen a folyósítás ideje alatt az ápoló egészségügyi szolgáltatásra jogosult, nyugdíjkorhatárát elérve pedig az ápolási díj folyósítási időtartamát szolgálati időként kell számításba venni. Ugyanakkor tény az, hogy a hatályos szabályozás alapján az ápolási díj nem jogosít teljes körűen azokra a járulékalapú ellátásokra, amelyek a foglalkoztatottakat megilletik.
Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az ápolási díjban részesülő személyek e tevékenységük révén jogosulttá válhassanak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, illetve a jogviszony megszűnését követő hónapokban részükre a juttatás továbbfolyósításra kerüljön, ezáltal az álláskeresési ellátásokra való jogosultsághoz hasonló helyzetet kialakítva.
Az ápolási díj emelésére nyitva álló lehetőségeket minden évben vizsgáljuk, és az ország teljesítő képességétől függően az ellátás összegét módosítjuk.


Budapest, 2017. június

                                      Kósa Lajos
                                    Frakcióvezető

Eredeti levél fotó  Kósa Lajos frakcióvezető Úrtól :


Ész-Érdekvédő SZülők
Facebook-on:


E-mail:

Ész -Érdekvédő szülők tagjai:
Facebook csoportunk itt található:


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések