Adatvédelmi szabályzat 2018


A Cseve szülőcsoport a blogon feliratkozókat törli 2018. július 15. határidővel.
A Cseve szülőcsoport által üzemeltetett blog hírlevél motort nem tartalmaz, feliratkozókat nem gyűjt.
A Cseve szülőcsoport által működtetett zárt facebook csoport kezelése:
kérjük, hogy személyes adatvédelmi beállításait a facebook által üzemeltetett rendszerben ellenőrizze. Az ott beállított paraméterek alapján fér hozzá a cseve csoport adminisztrátora az Ön adataihoz.
amennyiben üzenetet ír a számunkra, kérem legyen figyelemmel adatvédelmi beállításaira, mert azokat az adminisztrátorok a szerint láthatják.
a zárt facebook csoportba való felvételt a Cseve adminisztrátorai minden előzetes indoklás nélkül megtagadhatják bárkinek.
a zárt facebook csoportból bármikor kizárható az, aki a csoport által kiadott szabályokat megszegi (kiemelve lázító, gyűlölet keltő, személyeskedő, sértő kommentelések)
a zárt csoportban megosztott posztok láthatóságára az adminisztrátoroknak nincsen ráhatásuk, így azok a csoport tagjainál való láthatóságáért a csoport tagja felel. 
a zárt csoport tagjairól a Cseve csoport adminisztrátorai semmilyen nyilvántartást, adatbázist nem vezet.
a zárt csoport célja az információ megosztás a tagokkal. Kérjük, legyen figyelemmel a szenzitív adatokra – gyermeke, családja azonosíthatóságára. Ebbéli hibákért, károkért a Cseve csoport felelősséget nem vállal.
facebook hirdetések: hirdetések alkalmazásánál a csoport adminisztrátorai nem látják, kikhez jut el a fizetett hirdetés. Ezekről adatokat, statisztikát nem gyűjt, tárol, kezel, kizárólag a facebook technikai beállításai elérhetőek az adminisztrátorok számára, úgy mint kor, nem, település stb.
felhívjuk figyelmét, hogy a zárt csoporthoz való csatlakozás során az ön facebook adatvédelmi beállításainak megfelelően látható lesz a többi tag számára is. Ezekre a Cseve adminisztrátorainak semmilyen módosítási lehetősége nincsen.
felhívjuk figyelmét, hogy kommentjeit, hozzászólásait, interakcióit a csoport többi tagja is látja, azokra a cseve csoportnak nincsen eszköze, hogy módosítsa.
felhívjuk figyelmét, hogy szenzitív adatot a csevecsoport@gmail.com címre, vagy a facebook üzenetként ne küldjön részünkre, mivel azok technikai védelméért felelősséget vállalni a Cseve szülőcsoport nem tud.
A csoporthoz való csatlakozással Önnek igazolnia kell, hogy fentieket elolvasta, és az abban foglaltakat elfogadja, ezért kérjük csatlakozási igényét egy üzenettel erősítse meg: igen elfogadom/visszavonom csatlakozási kérésemet.
A személyes adatok védelmére vonatkozóan alkalmazandó előírásokról az Európai Unió tagállamaiban a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat az alábbi jogi aktusok határozzák meg:
1.a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), 
valamint 
2. a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: bűnügyi adatvédelmi irányelv).
A honlap látogatásával a felhasználó hozzájárul a felhasználói élmény fokozásához szükséges informatikai adatainak anonim kezeléséhez.
A honlap tulajdonosa, ezeket az adatokat nem használja fel adatközlésre, direkt marketing célokra.
A honlapon lévő facebook profilra mutató link használatával az alábbiakhoz járul hozzá a felhasználó:
Facebook oldal cikkeinek like-olásával, a követésével kapcsolatban az adminisztrátor semmilyen személyes adatot nem kezel. A profil oldal like-olásával, követésével a felhasználó tudomásul veszi, hogy a facebook működése során szükséges algoritmusai ugyanúgy működnek, mint ahogyan azt a facebook-ra való személyes regisztrációja során elfogadta.
Tekintettel a facebook által alkalmazott algoritmusok nem ismeretére, a Cseve csoport által kezelt profilt üzemeltető administrátornak semmi ráhatása nincs arra, hogy a megosztott bejegyzések kinek, mikor jelennek meg a hírfolyamán.
Az adminisztrátornak arra sincsen eszköze, hogy valakit szándéka ellenére feliratkoztasson az oldalára.
A facebook-os hirdetési kampány során a facebook oldalt like-olók, követők, bármikor törölhetik magukat a Cseve csoport által üzemeltetett oldalak like-olói, követői közül, azokról az adminisztrátor semmilyen adatot nem tárol. 
Adatvédelmi tisztviselőt a blog oldal tulajdonosa, adminisztrátora nem alkalmaz tekintettel arra, hogy a GDPR 37. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy adatvédelmi tisztviselőt három esetben kell kijelölni: 
ha az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik;
ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; vagy
ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáinak vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.
Adatainak használatával kapcsolatban az illetékes hatóság a NAIH 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 36-1-391-1400 ugyfelszolgalat@naih.hu

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések