Egy bejegyzés utóélete

Mint már írtuk, aggodalmasnak tartottunk egy törvénytervezetet. Azóta sok minden történt.
Az előzmények:

Ezért írtunk: 


Erre ezt a választ kapuk, amit megköszöntünk. 


De a válasz nem nyugtatott meg minket, ezért újra irtunk. 


Sajnálattal es döbbenettel vettük észre, hogy megszavazták:


Ebben a törvényben felhatalmazást kapott Balog miniszter úr a rendelet elkészítésére. Ekkor az ombudsmanhoz is fordultunk. Továbbá a Lánchíd rádióban Aáry Tamás Lajos oktatási biztos úr segítségét is kértük.

Választ kaptunk, hogy az ombudsmani vizsgálat folyamatban van.

Mivel rendeleti szabályozásra adott felhatalmazást a törvény, ezért a rendelet miatti aggályainkat is megírtuk Balog miniszter úrnak.
Eredetileg ez a rendelet tervezett jelent meg:
Az R1. a következő 50/A. alcímmel egészül ki:
„50/A. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok és az együttnevelést segítő pedagógusok
138/A. § (1) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes szakmai eljárás érdekében munkaközösséget működtet, amelynek tagjai az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési körzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő pedagógusok.
(2) A tankerületi központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat, továbbá az Nkt. 15/A. § (3) bekezdése alapján felkért állami felsőoktatási intézmény, továbbá egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet, vagy más nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartó által fenntartott utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat a tankerületi központ, illetve az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézmények számára térítésmentesen, az önkormányzati, az egyházi jogi személy, a vallási tevékenységet végző szervezet, vagy más nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézmények számára térítési díj ellenében biztosítja szolgáltatását.

Ezt mi azért tartottuk aggályosnak, mert sok SNI gyerek csak azért jár magániskolába, mert az állami rendszerben nincs megfelelő intézmény számára. A Cseve semmi biztosítékot nem lát, hogy a többlet költség végül nem a családokkal lesz megfizettetve.Január elején kijött a rendelet, megjelent a közlönyben, és nincs benne a fizetési kötelezettséget tartalmazó rész.

Ez jelent meg a fent idézett részben:
Az R1. a következő 50/A. alcímmel egészül ki:
„50/A. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok és az együttnevelést segítő
pedagógusok
138/A. § Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes szakmai eljárás érdekében unkaközösséget működtet, amelynek tagjai az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési örzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő pedagógusok.”

Tehát a tervezetben szereplő (2) pont teljes egészében kimaradt, így egyelőre legalább is, nem terheli fizetési kötelezettség a nem állami intézményeket, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybe vételéért.

Ennek most örülünk!

További információkat itt és csoportunkban is megjelentetjük.Megjegyzések

Népszerű bejegyzések