Választ kaptunk a levelünkre Czeizel Barbarától - Köszönjük.


"Megkeresésére kértem egy állásfoglalást a köznevelési államtitkárságról, ahonnan a következő választ kaptam:

„A részletszabályok előkészítése folyamatban van, azokat megismerhetik a jelenleg közigazgatási egyeztetés alatt álló „egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló …/2016. (…) EMMI rendeletről” című előterjesztésből. A térítésköteles szolgáltatások nem a szülőket, hanem azon fenntartókat célozzák, amelyek a speciális szakemberek alkalmazásához szükséges támogatásokat a központi költségvetésből le tudják hívni. Egy olyan köznevelési intézményben, mely sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók együttnevelését látja el, a speciális szakemberek biztosítása megtörténhet úgy is, hogy az adott intézmény maga foglalkoztatja őket, avagy úgy is, hogy a szolgáltatást az utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok nyújtják. Az óvodák fenntartói a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény (a továbbiakban Kv.tv.) rendelkezései alapján le tudják hívni a speciális szakemberek alkalmazásához szükséges támogatást, hiszen az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározásakor a gyermekek számát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint (azaz 1, 2 vagy három főként) kell figyelembe venni. Hasonlóképpen a fentiekhez a nem állami fenntartásban lévő iskolák fenntartói – ugyancsak a Kv.tv. szerint – a bértámogatás alapjául szolgáló számításnál tudják a sajátos nevelési igényű tanulók számát megjeleníteni, s ez alapján a magasabb támogatást lehívni. Tekintve, hogy speciális szakemberek foglalkoztatásához szükséges összeget a jelzett fenntartók a központi költségvetésből lehívják, indokolt annak a szabálynak a megjelenítése, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) által fenntartott utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok – ezen intézmények felé – térítéskötelesen szolgáltathatnak. A KLIK által, illetve a felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények ilyen – normatív jellegű – igényléssel nem élhetnek, így plusz összeget sem kapnak, így feléjük a KLIK által fenntartott utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok továbbra is térítésmentesen szolgáltatnak.”

Ezen indoklásból az derül ki, hogy a költségtérítés nem a családokat érinti. Továbbá, hogy a költségek fedezhetők, erre jogszabályi rendelkezések is be vannak idézve, de ezt az intézményeknek egymás között kell „lerendezniük”, véleményem szerint a szükséges az egyértelmű szülői támogatással, illetve érdekérvényesítéssel."


Mivel továbbra is aggályosnak tartjuk a törvénytervezetet, újabb kérdéseket tettünk fel, ez a következő blogbejegyzésben olvasható!Megjegyzések

Népszerű bejegyzések