Mivel a válasz nem nyugtatta meg csoportunkat, az alábbi kérdéseket fogalmaztuk meg:


Dr. Palkovics László
oktatási államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest,
Akadémia u. 3.
Tel: 795-1001 Fax: 795-0151


Tárgy: T/12731. számú törvényjavaslat


Tisztelt Államtitkár Úr!


Köszönjük, hogy elküldték a Köznevelésért Felelős Államtitkárság T/12731. számú törvényjavaslat 94. § (1) bekezdés d) pontját érintő tervezett módosítással kapcsolatos állásfoglalását. 

„A részletszabályok előkészítése folyamatban van, azokat megismerhetik a jelenleg közigazgatási egyeztetés alatt álló „egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló …/2016. (…) EMMI rendeletről” című előterjesztésből. A térítésköteles szolgáltatások nem a szülőket, hanem azon fenntartókat célozzák, amelyek a speciális szakemberek alkalmazásához szükséges támogatásokat a központi költségvetésből le tudják hívni. Egy olyan köznevelési intézményben, mely sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók együttnevelését látja el, a speciális szakemberek biztosítása megtörténhet úgy is, hogy az adott intézmény maga foglalkoztatja őket, avagy úgy is, hogy a szolgáltatást az utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok nyújtják. Az óvodák fenntartói a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény (a továbbiakban Kv.tv.) rendelkezései alapján le tudják hívni a speciális szakemberek alkalmazásához szükséges támogatást, hiszen az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározásakor a gyermekek számát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint (azaz 1, 2 vagy három főként) kell figyelembe venni. Hasonlóképpen a fentiekhez a nem állami fenntartásban lévő iskolák fenntartói – ugyancsak a Kv.tv. szerint – a bértámogatás alapjául szolgáló számításnál tudják a sajátos nevelési igényű tanulók számát megjeleníteni, s ez alapján a magasabb támogatást lehívni. Tekintve, hogy speciális szakemberek foglalkoztatásához szükséges összeget a jelzett fenntartók a központi költségvetésből lehívják, indokolt annak a szabálynak a megjelenítése, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) által fenntartott utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok – ezen intézmények felé – térítéskötelesen szolgáltathatnak. A KLIK által, illetve a felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények ilyen – normatív jellegű – igényléssel nem élhetnek, így plusz összeget sem kapnak, így feléjük a KLIK által fenntartott utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok továbbra is térítésmentesen szolgáltatnak.” 

Az állásfoglalás azonban további kétségeket támaszt bennünk, így szíves válaszukat kérjük a következő kérdésekben: 

A T/12731. számú törvényjavaslat 94. § (1) bekezdés d) pontját érintő tervezett módosítás nem szűkíti le és nevezi meg pontosan azok körét, akik az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételéért ellenszolgáltatás fizetésére kötelezhetők. Kérjük, mutassanak rá azokra a jogszabályokra, melyek garantálják, hogy a jövőben egy későbbi oktatási miniszteri rendeletben a hálózat igénybevételének költségei nem terhelhetők a sajátos nevelési igényű gyermek szüleire, gondviselőjére. 

Az állásfoglalás szerint a nem állami fenntartású intézmények a központi költségvetésből támogatást hívhatnak le a speciális szakemberek alkalmazásához, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók után. Így „indokolt annak a szabálynak a megjelenítése, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) által fenntartott utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok – ezen intézmények felé – térítéskötelesen szolgáltathatnak.” 
Ugyanakkor a központi költségvetésből tudomásunk szerint a nem állami fenntartású intézmények számára eddig is lehívható volt ez a támogatás úgy, hogy közben a KLIK által fenntartott utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózatok igénybevételére térítésmentesen volt lehetőség. A törvénymódosítás hatására így az ezt megelőző állapothoz képest a nem állami fenntartású intézmények költségvetésében többlet költségek megjelenése várható (ha csak nem emelkedik a lehívható támogatás összege). 

Kérjük, mutassanak rá azokra a jogszabályokra, melyek garantálják, hogy a többletköltségek elkerülése érdekében a nem állami fenntartású intézmények nem vehetnek fel kisebb létszámban sajátos nevelési igényű tanulókat?
Kérjük, mutassanak rá azokra a jogszabályokra, melyek garantálják, hogy a többletköltségek elkerülése érdekében a nem állami fenntartású intézmények nem differenciálhatnak sem a nevezett szolgáltatásokat igénybe vevő, s ezáltal a költségtöbbletet keletkeztető gyermekek és a többi gyermek, sem pedig az SNI-s gyermekek és a többi gyermek között a fizetendő költségtérítés, tandíj, képzési hozzájárulás, vagy bármely más bevételi jogcímen keletkező követelés  megállapításában, tehát a keletkező költségtöbbletet közvetve, bújtatott formában sem terhelhetik megkülönböztetetten a nevezett szolgáltatásokat igénybe vevő, a költségtöbbletet keletkeztető gyermekekre, családjukra, vagy általában az SNI-s gyermekekre és családjukra. 


Szíves együttműködésüket előre is köszönjük.  Tisztelettel: 

Sárándiné Varga Szilvia
Csak Együtt Van Esély csoport

Budapest, 2016. 11. 22.
Megjegyzések

Népszerű bejegyzések